Kontakt /

Lokalizacja Biura

Przedsiębiorstwo Robót Montażowo – Inwestycyjnych
Promontin Sp. z o.o.

  • ul. Długa 22
  • 25-650 Kielce
  • Tel. 41 243 50 82
  • Fax. 41 243 50 42
  • NIP 959-188-28-92
  • REGON 260354216

e-mail: biuro@promontin.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000346282, Kapitał założycielski 100 000 zł

Wykonanie i realizacja:IDEA Interactive